Islam House

Thursday, February 14, 2013

Îndreptarea comportamentului soției
Assalam aleykom wa rahmatullah wa barakatuh,

Sistemul de îndreptare a comportamentului soției presupune reguli, interdicții și obligații, astfel încât prin acestea să poată fi îndeplinit scopul acestui sistem care este îndreptarea comportamentului soției, păstrând în același timp și demnitatea ei.

Islamul interzice cu desăvârșire ca cineva să își lovească soția și îi avertizează pe bărbați în acest sens cu cuvinte stricte, pe motiv că femeia este sexul slab și nu poate să se protejeze.
Cu toată strictețea interdicției, Islamul a făcut o excepție pentru un cadru restrâns și pentru câteva cazuri de forță majoră, cum ar fi atunci când soția face lucruri imorale. Sistemul islamic este mai bun decât sistemul existent in Europa și în America pentru că acolo lovitura nu are nici reguli nici condiții și provine din sentimentul de superioritate al bărbaților care vor să se afișeze în acest fel în fața femeilor și de asemeni poate să provină din motive răzbunătoare făra ca să aibă scop îndreptarea comportamentului soției și dorința binelui ei. Pentru confirmarea datelor de mai sus poate cineva să ia datele statistice făcute publice  de secțiile de poliție pentru fiecare an în Europa și America și să le compare.

De asemenea Islamul este singura religie care declară scris interdicția de a-și lovi cineva soția în timp ce nu există nici o referire care să condamne sau să interzică aceasta în nici o altă religie, nici în creșnism, nici în iudaism, nici în budism, lăsând în acest fel bărbații fără reguli vizibile și condiții în care să gestioneze situația.

Profetul a spus :
”Nu loviți femeile”(În alt moment odată ce Profetul interzisese lovirea femeilor) a venit Umar ibn Al-Hattab la Profet și i-a spus: ”Femeile au venit peste bărbații lor neascultându-i și purtându-se față de ei cu semeție și în feluri urâte.” Atunci Profetul a făcut excepție pentru aceste cazuri. După aceea, multe femei au venit la soțiile Profetului plângându-se de bărbații lor. Și atunci Profetul a spus :„ Multe femei au venit la soțiile lui Muhammad, plângându-se de bărbații lor, acești bărbați nu sunt cei mai buni dintre voi.”(Ibn Maja )
Poate să întrebe cineva: ” Nu este mai bine să sfătuiești soția decât să o lovești?” Răspunsul la aceasta este: ”Desigur, și acesta este și scopul Islamului, să-și sfătuiască cineva soția și nu s-o lovească.”

Sigur că există bărbați care susțin că lovirea nu se compatibilă cu civilizația vestică modernă și că nu se poate ca aceștia să-și lovească soțiile. Acești bărbați omit însă următoarele:
1.       Faptul că Islamul condamnă lovirea femeilor deja de 1400 de ani
2.       Că Islamul a făcut excepție pentru că nu toate femeile sunt la fel în toate comunitățile și tările și în toate perioadele istorice
3.       Că există până astăzi fenomenul lovirii femeilor în cele mai civilizate țări.
4.       Că miulți bărbați care susțin că nu-și lovesc femeile s-a dovedit că mint
5.       Că lovitura în Islam nu este cu adevărat lovitură ci este ciupitură.

Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:
Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare şi păzitoare [ale celor care trebuiesc păzite] în absenţa [soţilor lor], pe care şi Allah le păzeşte. Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţi-le, părăsiţi-le în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele [revin şi] ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ ['Aliyy, Kabir]. [4:34]

Profetul nu a lovit niciodată pe vreuna dintre soțiile sale, după cum a spus și soția lui, Aisha( Allah să fie mulțumit de ea )Într-un hadith autentic. Femeile sunt în general mai slabe decât bărbații în construcția corpului și rezistență. Femeile în cele mai multe cazuri nu pot să se apere pe sine în fața violenței. Cu toate că să-și lovească cineva femeile în general este interzis în Islam, este permis pe o arie foarte restrânsă numai ca o soluție finală și cu un motiv dovedit și valabil, când toate celelalte au eșuat. Așa ceva identic cu lovirea copiilor săi, ceva care este acceptat numai dacă toate celelalte au eșuat și trebuie să aibă scopul ca acei copii să primească o lecție în ceea ce privește ascultarea, pentru protecția și succesul lor.

În paragraful citat ,Allah se referă la cazul soției care se comportă imoral și nu respectă drepturile bărbatului său. Confruntarea cu aceste probleme extrem de sensibile se face gradual așa cum am observat în paragraf. Medicamentul sau tratamentul unei boli poate să fie amar câteodată. Dar un bolnav va primi cu bucurie rețeta și va îndura amarul medicamentului pentru  a se trata de boala sa. Rețeta pentru soluționarea comportamentului condamnabil și imoral al unei soții, așa cum am observat se face în trei stadii:

Primul stadiu: Stadiul sfătuirii. Acest stadiu este foarte ușor și se caracterizează prin bunătate și noblețe. Dar dacă această abordare se dovedește fără rezultat, atunci soțul poate să recurgă la stadiul următor.
Al doilea stadiu: Să se culce în același pat cu ea, să-i întoarcă spatele, să nu o atingă, să nu-i vorbească și să nu aibă contact sexual cu ea. Acest stadiu, după cum observăm, combină noblețea cu rigurozitatea, cu toate că e vorba de o practică austeră pentru amândoi. Dar dacă nici aceasta nu dă rezultat, soțul poate să recurgă la ultimul stadiu al disciplinării, așa cum a fost explicat mai sus.

Al treilea si ultimul stadiu: Să-și lovească cineva femeia fără a o răni, fără a-i sparge vreun os, fără să-i lase vânătăi pe corp și având grijă că trebuie să evite cu orice chip fața și alte puncte sensibile. Scopul de a lovi cineva este numai pentru disciplinare și în nici un caz răzbunarea sau dorința de a o lovi. Islamul interzice lovitura ca pedeapsă.

Lovitura se încadrează în învățăturile islamice ca ultimul stadiu, final, al metodelor de disciplinare. Islamul nu permite și nu aprobă lovitura decât dacă primele două stadii s-au dovedit fără rezultat. Mai mult, lovirea nu trebuie să fie aplicată ca o soluție-terapie dacă femeia preferă divorțul.
Cele trei stadii de disciplinare la care se face referire în acest paragraf din Sfântul Coran, sunt destinate în acest fel numai și numai cu scopul de a se păstra integritatea familială și protecția familiei. O formă de distrugere a unei familii este aceea care se ivește când o femeie cade victimă divorțului. Islamul țintește să prevină dureri ne-necesare, probleme și controverse.

Practica lovirii femeilor este foarte dură, brutală și frecventă în societăți nemusulmane. În aceste societăți așa ceva se face frecvent cu scopul de a provoca dureri și de a face rău femeii, ceea ce, așa cu am spus este strict interzis de către Islam. Statistici recente arată că în Marea Britanie numărul femeilor care au fost lovite de către soții lor s-a ridicat de la 6400 în 1990 la 30 000 în 1992. Acest număr a explodat la 65 400 de femei în 1995. Statisticienii se așteaptă ca acest număr să se dubleze până la sfârșitul secolului XX. Aceste statistici, așa cum arată ancheta, s-au bazat pe informatiile poliției. Imaginați-vă cazurile nereclamate de violență din partea soțiilor și a femeilor în general, care nu au fost înregistrate!

Doamna Anne Besad a comparat Legile Islamice și legislația Vestică în legătură cu drepturile femeilor și a spus:
”Legile islamice sunt printre cele mai bune legi cunoscute în lume în ceea ce privește femeile. Este legislația cea mai dreaptă și imparțială. Întrece legislația Vesticilor în ceea ce privește bunurile imobile, succesiunea, și legile divoțului. Funcționează ca păzitor al drepturilor femeilor. Fraze precum ”o soție este de-ajuns pentru un bărbat „ și „poligamia” au încurcat oamenii și le-au îndreptat privirile departe de adevătara nefericire de care au parte și pe care o trăiesc femeile Vestului. Mulți soți și-au părăsit femeile după ce au obținut de la acestea ceea ce au vrut. În realitate astfel de bărbați nu arată nici un interes, îngrijorare sau milă față de soțiile lor”.

Friday, February 1, 2013

A posti de ziua lui sau de ziua nașterii Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)


Este permis postul pentru ziua de naștere a Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), pe baza de hadith-ului  Sahih Muslim, Al-Nasaa'i și Abu Dawood , care spune că atunci când el (binecuvântarea și pacea Lui Allah fie asupra sa) a fost întrebat despre postul în zilele de luni, el a spus: "Aceasta este ziua în care m-am născut ..."
De asemenea, pe baza acestui hadith, este permis ca o persoană să postească  de ziua lui de naștere  urmând astfel exemplul Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)? Vă rugăm să explicați.

Lăudat fie Allah.
În primul rând:

Muslim (1162)a relatat de la Abu Al-Qataadah Ansaari (Allah sa fie mulțumit de el) că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a fost întrebat despre postul în zilele de luni și a spus: "În această zi m-am născut și în aceasta Revelația  a fost data mie. "

Al-Tirmidhi (747) a relatat, într-un hadith pe care el l-a calificat drept hasan, de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulțumit de el) că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a spus: "Faptele sunt prezentate ( la Allah),  lunea și joia și îmi place ca faptele mele să fie prezentate atunci când postesc. "

Clasificate ca Saheeh de al-Albaani în Saheeh al-Tirmidhi.

Din hadis-urile sahih citate mai sus, rezultă clar că, așa cum Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a postit în zilele de luni din recunoștință pentru binecuvântarea nașterii sale în această zi, el de asemenea  a postit datorita virtuții sale, deoarece Revelația a venit la el în acea zi, și tot în acea zi faptele sunt prezentate Lui Allah. Deci lui (binecuvântărea și pace lui Allah fie asupra sa) i-a plăcut ca faptele sale să fie luate atunci când postea. Faptul că el a fost născut în ziua aceea a fost unul din mai multele motive pentru a posti acea zi.
Dacă o persoană postește în zilele de luni, la fel cum a făcut  Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) , sperând  pentru iertare în acea zi, din recunoștință pentru binecuvântările pe care Allah le-a revărsat asupra supușilor Săi în acea zi - cea mai mare dintre  binecuvântări fiind nașterea Profetului Său și  trimiterea sa - și speranța de a fi  printre cei care sunt iertați în acea zi, atunci acest lucru este ceva bun și este în conformitate cu ceea ce este dovedit de Sunnah Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui). Dar el nu trebuie să o faca doar intr-o anumita săptămână  excluzând pe celelalte, sau doar intr-o lună excluzându-le pe celelalte. Ci mai degrabă ar trebui să o facă pe cât posibil, in mod permanent.

În ceea ce privește stabilirea unei zile din an pentru postul acesta, pentru aniversarea nașterii Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui), aceasta este o inventie (bid'ah), care contravine Sunnei  Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra de el).  Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) a postit în zilele de luni, și nu in altă zi, dar de la un an la altul, ziua lui poate cădea în ziua respectivă (lunea) sau oricare altă zi a săptămânii.
În al doilea rând:
Ce este larg răspândit printre oamenii din ziua de azi în ceea ce priveste celebrarea zilei de naștere,  este o invenție care nu este prescrisă in Islam. Musulmanii nu au zile speciale pe care le sărbătoresc în afară de cele două Eid-uri, Eid al-Fitr și Eid al-Adha.
Mai mult,  ce deosebire poate fi  între ziua de naștere a Profetului (pacea și binecuvântarea lui de Allah fie asupra lui), care este într-adevăr o binecuvântare și o îndurare pentru toată omenirea – așa cum spune  Allah  (în interpretarea sensurilor Coranului):
 "Și Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi." [Al-Anbiya '21:107] - și un vestitor de bine pentru toată omenirea, și nu are nașterea sau moartea oricărei alte ființe umane? Mai mult decât atât, care ar fi atitudinea Companionilor săi și a celor neprihăniți care au venit după ei, față de o astfel de acțiune?
Nu este cunoscut ca vreunul dintre Salafii sau savanții timpurii să fi spus că este prescris să se postească în oricare zi din săptămână sau lună sau an, sau să considere  această zi ca un "festival", deoarece Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) obișnuia să postească  în ziua nașterii sale în fiecare săptămână, în ziua de luni. Dacă aceasta ar fi fost prescris, oamenii  cunoșterii și virtuții primelor generații care s-au grăbit să facă tot ceea ce este bun s-ar fi grăbit să facă si asta înaintea noastră. Dar așa cum ei nu au facut-o, este cunoscut că aceasta este doar o invenție si  nu este permis să fie facută.


Islamul Q & A